We are happy to advise you!
+386 1 320 78 80     kontak

Cisco İş Ortağı Kanal Programı

Cisco Training

Fast Lane sizi Cisco Ortaklığına götürüyor!

Çoklu teknolojilerdeki becerilerinizi genişletin ve belirli bi teknolojik alanda becerilerinizi derinleştirin. Sertifikasyonlar ve uzmanlıklar, satıcıların Cisco yeteneklerini daha iyi pazarlaması için Cisco tecrübesine bağlı olarak referanslar sağlar.

  • Değerinizi Yükseltin, Gelirlerinizi Artırın
  • Tecrübenizi ve Karınızı Geliştirin
  • Piyasa Payını Artırmak için Referanslar Kazanın

Kendi iş hedeflerinize ve stratejinize bağlı olarak, Cisco'nun Kanal Ortağı Programındaki en uygun seçimleri yapmanızı destekliyoruz. Yönetiminizle yakın temas halinde, arzu ettiğiniz Cisco ortaklığı için gereken sertifikasyonları ve becerileri elde edebilmeniz için mükemmel şekilde özelleştirilmiş eğitim planlarını oluşturmak maksadıyla, nitelik boşluklarınızı ve ihtiyaçlarınızı analiz ediyoruz.


Kanal Ortağı Programı Genel Bakış

Cisco, ürünlerine değer kattığı ve olumlu müşteri tecrübelerini aktardığı için ortaklarını ödüllendirmektedir. Sertifikasyonlar ve uzmanlıklar, güvenilir bir ortak olmanın önemli faktörleri olan müşteri memnuniyeti, satış öncesi ve satış sonrası desteği gibi kriterleri ölçer.

Kanal Ortağı Programı, ortağın Cisco teknolojileri üzerine bina edilmiş iş çözümlerini sunma yeteneği üzerine odaklanmıştır. Program en son Cisco teknolojileri üzerine eğitimler sunar, değerli markalama kaynakları sağlar ve ortakları teşvikler ile ödüllendirir.

Sertifikasyonlar ve uzmanlıklar kendi aralarında nasıl ilişkilidirler?

Kanal Ortağı Program sertifikaları akademik unvanlara benzerler. Bazı uzmanlıklar sertifikalı olmak için ön gereksinim iken bazıları ise belirli teknolojilerde özel bilgi sahibi olunduğunu belirtir. Sertifikasyon seviyeleri ortağın teknoloji becerilerinin genişliğini gösterir. Sertifikasyon seviyesi yükseldikçe, gereksinimleri karşılamak için daha fazla referans ve kaynağa ihtiyacınız olur.

Yeni Sertifikasyon ve Uzmanlık Çerçevesi

Tüm Kanal Ortakları için Ağustos 2012 tarihinden itibaren yeni sertifikasyon ve uzmanlık çerçevesi uygulamada olacaktır. Sorunsuz bir yeniden belgeleme süreci için, Cisco mevcut Cisco Sertifikalı Ortaklarına cömert bir geçiş süresi vermiştir.

Mimari Uzmanlıklarla Yeni Çerçeve

Teknoloji Uzmanlıkları ile Mevcut Çerçeve

Sertifikasyon Geçiş Zamanı

New Framework with Architecture Specializations

Current Framework with Technology Specializations

Certification Transition Timeline

(Büyütmek için resimlere tıklayın)


Sertifikalı ve Uzman Olmanın Getirileri:
Cisco sertifikasyonları ve uzmanlıkları işinizi aşağıdaki başlıklarda farklılaştırır:

  • Piyasa tanınırlığı ve markalaşma: Cisco ortaklık sertifikasyonu teknoloji tecrübenizi, uzmanlığınızı ve bireysel kariyer sertifikasyonlarınızı onaylar.
  • Geçerlilik ve itibar: Dünyanın en güçlü markalarından biri olarak, Cisco adı, Cisco Sertifikalı Ortak statüsüne gelen şirketlere ilave itibar sağlar.
  • Kalite standartları: Tarafsız bir üçüncü şirket tarafından Gümüş ve Altın Sertifikalı Ortaklar ile Master Uzman Ortakların bütünlüğünün ve değerinin korunması maksadıyla yıllık denetimler yapılmakta ve programımıza sadece en nitelikli ortakların katılması sağlanmaktadır.

Sertifikasyonlar

Sertifikasyon belirli teknolojilerdeki becerilerin genişliğini gösterir ve şirketinizin bir ülkede ya da bir ülke grubundaki ülkelerde bulunan müşterileri destekleme kabiliyetine bağlı olarak verilir. Ülke çapındaki sertifikasyonlar başlangıç seviyesinden en üst seviyeye kadar çeşitlilik gösterebilir: Select, Premier, Gümüş, Altın, Çok Uluslu ve Global Sertifikasyon.

meetingSelect Sertifikasyon
Küçük iş piyasasında satışa odaklanan ortakları tanımlar, Küçük İş Uzmanı Ortakları onaylar ve onlara verilir.


meetingPremiyer Sertifikasyon
Ekspres Kuruluş Uzman Ortakları tanımlar ve onlara verilir. Bu organizasyon uzmanlığı, ana yönlendirme ve anahtarlama, kablosuz LAN ve güvenlik teknolojilerin entegrasyonunda teknik yeterliği ifade eder.


Cisco-channelpartnerprogrammaGümüş Sertifikasyon
Ortakların geniş teknik becerilerini onaylar. Gümüş Sertifikalı Ortaklar ya aşağıdaki iki uzmanlıktan en az iki tanesini almışlardır: Birleşik İletişim, Yönlendirme ve Anahtarlama, Güvenlik, ve Kablosuz LAN; ya da Ekspres Birleşik İletişim Uzmanlığı ile aşağıdaki ileri uzmanlıklardan birini almışlardır: Yönlendirme ve Anahtarlama, Güvenlik ya da Kablosuz LAN.


Cisco-channelpartnerprogrammaAltın Sertifikasyon
Markalaşma, ödüllendirme ve onaylama için en yüksek seviyedir. Altın Sertifikalı Ortaklar aşağıdaki dört ileri uzmanlığa da sahip olarak farklı teknolojilerde en geniş tecrübeyi sunarlar: Birleşik İletişim, Yönlendirme ve Anahtarlama, Güvenlik ve Kablosuz LAN.


meeting Çokuluslu Sertifikasyon
Belirli bir Cisco coğrafi bölgesindeki birden fazla ülkede Cisco entegre çözümlerini satma, kurma ve destekleme tecrübesine sahip ortakları tanımlar. Bölgesinde gereken sayıda Gümüş ve Altın Sertifikasyon elde eden ortaklar, o bölge için Çokuluslu Sertifikalı Ortak olarak belirlenecektir. Buna hak kazanmak için, ortakların çokuluslu bayilik anlaşması olması gereklidir.


meetingGlobal Sertifikasyon
Tüm dünya çapında Cisco ağ çözümlerini planlama, tasarlama, kurma ve işletme için tecrübe ve kaynak sahibi ortakları tanımlar. Global Sertifikalı Ortakların, global bayilik anlaşması olması ve üç kıtasal bölgede sertifikasyon gereksinimlerini karşılaması gereklidir.

Uzmanlıklar

Uzmanlık belirli bir teknolojideki beceri derinliğini gösterir. Dört uzmanlık seviyesi vardır: Giriş, Ekspres, İleri ve Master. Her seviye satış, teknik ve yaşam döngüsü hizmetlerinde daha geniş yetenekleri simgeler.

Üç Yeni Mimari Uzmanlık İş Ortağı Başarısını Hızlandırıyor (pdf)

Giriş seviyesi uzmanlık, özellikle Cisco Kanal İş Ortağı Programına giriş noktası arayan Cisco Tescilli İş Ortakları için tasarlanmıştır. Küçük İşletme Uzmanlıkları, küçük işletme müşterilerine hizmet veren bayilere odaklanmıştır.

Küçük İşletme Uzmanlığı
Küçük İşletme Kuruluş Uzmanlığı

Ekspres seviyesi uzmanlıklar birleşik iletişim ve kuruluş ağları konularında teknik yeterliğini artırmak isteyen iş ortakları içindir. İş ortakları hem Ekspres Kuruluş hem de Ekspres Birleşik İletişim alanlarında Ekspres seviyesi uzmanlığı alabilirler.

Ekspres Kuruluş
Ekspres Birleşik İletişim

İleri seviye uzmanlıklar teknolojiler ve mimariler ile mümkündür. İleri uzmanlıklar, iş ortaklarına küçük işletmelerden geniş kurumsal organizasyonlara kadar müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olur.

Teknoloji Uzmanlıkları
İleri Birleşik İletişim
İleri Güvenlik
İleri Kablosuz LAN
İleri Yönlendirme ve Anahtarlama
İleri Birleşik Çatı Teknolojisi
İleri Birleşik Bilgi İşlem Teknolojisi
İleri İçerik Güvenliği

Mimari Uzmanlıkları
İleri Sınırsız Ağ Mimarisi Uzmanlığı
İleri İşbirliği Mimarisi Uzmanlığı
İleri Veri Merkezi Mimarisi Uzmanlığı
İleri IP Sonraki-nesil Ağ Mimarisi Uzmanlığı

Master seviyesi uzmanlıklar en derin teknik becerilere ve daha sofistike Cisco çözümlerinin satışı, kurulumu ve servis sağlamasında ispat edilmiş başarılara sahip seçkin bir iş ortağı grubuna yöneliktir. Master uzmanlıklar sertifikasyon seviyesinden bağımsız olarak alınabilir ve Birleşik İletişim ve Güvenlik için elde edilebilir.

Master Birleşik İletişim
Master Güvenlik

Ek olarak,
Global Ticaret Uzmanlığı tüm dünyada faaliyet gösteren ve küresel müşterilere düzenli ticari ve ürün lojistiği hizmeti verme konusunda ispat edilmiş yeteneği olan iş ortaklarını tanımlar.

Entegre Mimariler Uzmanlığı (IAS) en sofistike müşterilerimizi desteklemek için mimariler, servisler ve çözümler konusunda derinliği olan iş ortaklarımızı tanımlar. İş ortakları tecrübelerini Cisco sertifikalarına ve uzmanlıklarına ciddi yatırımlar yaparak ispatlamış olmalıdır. Nitelikli iş ortakları aynı zamanda servis işletme yeteneğini de ispat etmelidir.


Cisco Kanal Programı Sertifikasyon Kılavuzu


PDF'i indir

 
X kontak kontak